fbpx

Bli månadsgivare!

Hjälp oss att skydda och återskapa biologisk mångfald i Sverige!

Den biologiska mångfalden – variationsrikedomen bland levande organismer – är det som lägger grunden till våra ekosystem. Att vi har en tät väv av samspel inom och mellan arter är en förutsättning för balans och motståndskraft i ekosystemen, och som ger dem en långsiktig kapacitet att tillhandahålla frisk luft och rent vatten, lagra kol, och ge förutsättningar för matförsörjning.

Situationen för den biologiska mångfalden är idag akut, både globalt och inom Sveriges gränser. Löpsedlar om tillståndet för naturen syns med jämna mellanrum och alla rapporter säger samma sak: allt färre orörda naturområden och livsrum för djur och växter finns kvar, och trenden är tyvärr accelererande. Arter, populationer och ekosystem utarmas, i Sverige mycket på grund av det moderna skogs- och jordbruket, städernas utbredning och minskad hävd av hag- och ängsmark.

Insamlingsstiftelsen Framtidens natur & Kulturarv arbetar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. Vi mobiliserar resurser för att både skydda och återskapa natur- och kulturmiljövärden av stor betydelse för biologisk mångfald och klimat. Med insamlade medel köper vi mark med betydande naturvärden eller mark där det finns stor potential för återskapande, exempelvis av våtmarker. I vissa fall är inte ett köp möjligt, och då kan vi teckna långsiktiga nyttjanderättsavtal (upp till 49 år) med markägaren.

Rulla till toppen