Var med och skydda skogen i Sinarpsdalen!

Framtidens Natur & Kulturarv vill bevara ett ca 6 ha stort skogsområde med höga naturvärden i Sinarpsdalen, Båstads kommun: en del med sekelgamla klibbalar längs med den ringlande Örebäcken, och del som utgörs av en hundraårig bokskog i en skarp brant med inslag av hassel, körsbär, sälg och vildapel. I skogsområdet finns död ved, flera signalarter och rödlistade lavar, högstubbar, rotvältor, torrakor och rovfågelsbon.

Din insats för att hjälpa oss med att bevara denna skog inför framtiden, är av stor betydelse, både på kort och lång sikt.

100 130 kr. 
insamlat
354
donationer
600 000 kr. 
mål

Hur mycket vill du bidra med?

 kr. 
Vem är du som ger?
Vi kommer inte att dela denna information med någon.
Personlig Information

Väj betalningssätt
Nyhetsbrev
Donationsintyg

Swish Payment Method Logo

Detta kommer du att bidra med:
Sammanställning:
Donationsbelopp
Frekvens
En gång
Donation totalt

Donationstotal: 100 kr.