Tema: SKYDDA

De resurser vi samlar in genom detta tema går till att skydda befintliga naturvärden och platser med biologisk mångfald, såsom ädellövskogar och naturbetesmark. Hjälp oss bevara vår natur! AKTUELLT OMRÅDE: Sinarpsdalen 3:2, 6 ha

50 kr. 
insamlat
1
donation
600 000 kr. 
mål

Hur mycket vill du bidra med?

 kr. 
Vem ger i dag?
Vi kommer inte att dela denna information med någon.
Personlig Information

Väj betalningssätt
Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Detta kommer du att bidra med:
Din donation
Belopp
Donationsfrekvens
Engångsdonation
Donation totalt

Donationstotal: 100 kr.