Under uppbyggnad

Vår nya websida är just nu under uppbyggnad. Håll utkik med jämna mellanrum!

Växter och djur försvinner från vår planet i en rasande fart. Det gäller även här hos oss i
Sverige där flera tusen arter och åtskilliga naturtyper är hotade. Vi behöver ett långsiktigt skydd av skog och mark – något som också är en essentiell del av klimatarbetet. Det är här Framtidens Natur och Kulturarv kommer in i bilden.