Mylleskogen nu i vår ägo!

Under 2021 fick vår systerorganisation, den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv, en donation av ett vackert och rikt naturområde – Mylleskogen – på ett fåtal hektar utanför Hjärsås i nordöstra Skåne. Donator var Siv Ewerlöf, som ägt fastigheten i många år och som nu önskade att den skulle bevaras till eftervärlden. I ägan finns bland annat en fuktig bäckravin, ädellövskog och optimala förutsättningar för biologisk mångfald. Trots sin ringa storlek spelar platsen en viktig roll i ett större naturområde där skydd på många ställen saknas. 

Efter skapandet av vår insamlingsstiftelse beslutades att ägandet så småningom skulle övergå från föreningen till stiftelsen, då denna har mycket stränga och långtgående regler när det kommer till de överordnade målen om att värna biologisk mångfald, klimat, vatten och kulturmiljöer. Under våren 2022 fick vår föreningen som ett första steg äntligen lagfarten till området, och nu börjar processen med att föra över området till insamlingsstiftelsens ägo. När detta är klart kommer Mylleskogen att vara tryggad på ett helt annat sätt än vad som annars hade varit möjligt. 

Här nedan kan ni se en film från området (foto: Andreas Szegö).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen