Andreas Nord

Suppleant

Om Andreas

Forskare inom evolutionär ekologi med specialisering i ornitologi. Verksam vid Biologiska Institutionen vid Lunds universitet.

Djur och natur har varit min ständiga följeslagare sedan barnsben. Redan tidigt i barndomen intresserade jag mig för de svenska grod- och kräldjuren, och det var med sådana ambitioner jag senare utbildade mig till biolog vid Lunds universitet. Där vaknade mitt intresse för hur djur påverkas när landskapet och klimatet förändras. De senaste dryga tio åren har jag särskilt arbetat med hur fåglar i polarområden påverkas när vintrarna blir mildare och blötare, och hur fåglar på sydliga breddgrader påverkas av de allt vanligare värmeböljorna, i Sverige, Norge, och Skottland. Jag är också hängiven entomolog, med särskilda intressen för faunistik och bevarande av djur på skånska sandfält och kulturmarker. Under de senaste åren har jag också i ökande utsträckning intresserat mig för hållbarhetsaspekter på det, ofta ohållbara, svenska skogsbruket.