Karin Hårding

Suppleant

Om Karin

Docent i marinbiologi och universitetslektor i ekologi på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

I mitt arbete som lärare och forskare undersöker vi hur olika miljöförändringar påverkar förutsättningarna för vilda djur och växter att fortleva långsiktigt, och jag är väl medveten om betydelsen av naturreservat som oaser i det hårt drivna odlings- och skogsbrukslandskapet. Områden med skyddad natur fungerar som reservoarer där den mer ursprungliga floran och faunan kan fortleva och återkolonisera exploaterade områden. Jag tror varje litet steg i rätt riktning, som Framtidens Natur & Kulturarv verkar för, kan få stor betydelse så småningom.