Katarina Carlsson

Sekreterare

Om Katarina

Strateg inom kultur och kulturarv med erfarenhet inom kommunal och regional sektor. Senior advisor Forskning & Utveckling på Kulturförvaltningen i Malmö stad.

Mitt liv har till stor del präglats av djur, kultur och natur. Mina föräldrar vistades mycket ute i naturen, och våra söndagsutflykter gick inte sällan till Fyledalen där de lade ut slaktavfall till rovfåglarna som var starkt hotade av miljögifter. De var även intresserade av alla former av kultur och kulturarv, och som ensambarn var det en självklarhet att följa med på allt. Kulturintresset med inriktning på kulturarv och konst har utgjort min yrkesmässiga bana, där jag arbetat med utvecklingsfrågor i gränslandet mellan kultur, kulturarv, natur, miljö och turismfrågor. Framtidens Natur & Kulturarv kan genom att omfamna båda perspektiven, bidra till engagemang och förståelse för att människa och natur måste samspela för hållbara värden.