Sinarpsdalen, 5 ha

Sinarpsdalen
PlatsSinarpsdalen, Båstad
TypÄdellövskog
Storlek5 ha
EgenskaperÄdellöv dominerat av bok och klibbal, betydande biologisk mångfald. Delar av området klassat som nyckelbiotop, saknade tidigare skydd.

Ädellövskog i Sinarpsdalen

Sinarpsdalen är en unik och naturskön dalgång som går igenom Hallandsåsen, mellan samhället Grevie och Båstad. Dalen präglas idag av ett småskaligt jordbruks- och beteslandskap med en mycket rikt växt- och djurliv.