En hundraårig skog.
I framtiden en plats
för...
avverkning?
Framtidens Natur & Kulturarv mobiliserar resurser för att identifiera, säkra och återskapa naturskogar, ängar, hagar och våtmarker - och bevara vår mångfald av arter och kulturlandskap till eftervärlden. Vill du vara med? Läs mer om våra aktuella projekt Sekelgammal blandskog vid bäckravin, Hjärsås (NÖ Skåne)
VAD VI GÖR
Hur vi arbetar
Testamentera skog
Testamentera mark
Donera till oss
Donera till oss
Våra målområden
Våra målområden
Engagera dig

Under det första året har vi fokuserat på att etablera organisationen, genomföra utredningar och bygga upp ett nätverk av samarbets­partners. Nu har vi gått in i nästa skede – att skydda och investera i ökade naturvärden.

Sindre MagnussonOrdförande, Framtidens Natur & Kulturarv