fbpx

Hjälp oss att skydda och återskapa biologisk mångfald i Sverige!

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv arbetar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. Vi mobiliserar resurser för att både skydda och återskapa natur- och kulturmiljövärden. Vill du vara med och göra skillnad?

Insamling
Testamentera till naturen

Testamentera till naturen

Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras.

Vi söker mark!

Just nu söker vi dig som har mark med naturvärden i södra Sverige och som gärna skulle se att platsen bevaras till eftervärlden. 

Sparbanken Syd

Stöd från Sparbanken Syd

Hur mycket är det värt att låta skogen leva? Läs mer om varför Sparbanken Syds stiftelse står bakom Framtidens Natur & Kulturarv.

Var med om att bevara ett unikt naturområde! Du kommer att kunna besöka natur som du varit med om att skydda, och se den på nära håll.

Vi behöver den biologiska mångfalden.

Ytterst vilar livet på jorden och vår egen arts existens på att livskraftiga och artrika ekosystem består. En tät väv av samspel inom och mellan arter är en förutsättning för balans och motståndskraft i ekosystemen. Detta ger jorden en långsiktig kapacitet att tillhandahålla ett klimat i balans, tillgång på rent vatten, syre, mat och en mängd råvaror som innebär livskvalitet. Tillgång till en rik natur gör det möjligt att få avkoppling, minnesvärda upplevelser och inspiration.

En del av jordens ekosystem behöver skyddas och restaureras för att hela biosfärens livskraft ska kunna bevaras.  Situationen för den biologiska mångfalden är idag akut, både globalt och inom Sveriges gränser.  Löpsedlar om tillståndet för naturen syns med jämna mellanrum och alla rapporter säger samma sak: allt färre orörda naturområden och livsrum för djur och växter finns kvar, och trenden är tyvärr accelererande. Arter, populationer, naturtyper och biotoper utarmas. I Sverige sker detta på grund av bl a det moderna skogs- och jordbruket, städernas och infrastrukturens utbredning, samt minskad hävd av ängar och naturbetesmarker.

Med insamlade medel köper vår stiftelse mark med betydande naturvärden eller mark där det finns stor potential för återskapande, exempelvis våtmarker och naturskogar. I vissa fall är inte ett köp möjligt på grund av hindrande lagstiftning eller att markägaren ej vill sälja. Ett alternativ är då att teckna långsiktiga nyttjanderättsavtal – upp till 49 år – som också successivt går att förlängas. Vid dessa avtal blir markägaren också en ambassadör för sitt område och kan även bli en aktiv part i förvaltningen. Vi är noga med att involvera boende i närheten och informera om platsens naturvärden och kulturarv. Inför att ett område ska skyddas tar vi kontakt med det lokala föreningslivet. 

Vår strategi är alltid långsiktig, och med ditt bidrag kan vår stiftelse värna befintliga naturvärden men också återskapa en del av det som gått förlorat.

Sindre Magnusson, ordförande Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

AKTUELLT

Sinarp insamling
Sinarpsdalen, 6 ha , Båstad

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som till sin grundstruktur varit oförändrat under mycket lång tid – en tidskapsel.

Läs vidare >>
Rulla till toppen