UPPROP - Nu bildar vi insamlingsstiftelse!

Med denna stiftelse vill vi bidra till att skydda och återskapa värden av betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi kommer även att arbeta med att bibehålla en del av äldre tiders mänskliga lämningar i jord- och skogsbrukslandskapet. Genom att skydda och förvalta naturområden över hela Sverige, vill vi kunna spela en betydelsefull och positiv roll för naturen och landskapet – nu och i framtiden.
VAD VI GÖR
Hur vi arbetar
Testamentera skog
Testamentera mark
Donera till oss
Donera till oss
Våra målområden
Våra målområden
Engagera dig

Under det första året har vi fokuserat på att etablera organisationen, genomföra utredningar och bygga upp ett nätverk av samarbets­partners. Nu har vi gått in i nästa skede – att skydda och investera i ökade naturvärden.

Sindre MagnussonOrdförande, Framtidens Natur & Kulturarv