Insats med volontärer på Östersken

Insats med volontärer på Östersken

I mitten på mars genomfördes naturvolontärinsatser på äppelgården Östersken utanför Kivik. På platsen ”återvildar” vi i samverkan med markägaren Diego Vegas Skoglund en gammal äppelodling med sikte på att skapa ett paradis för vilda pollinatörer, groddjur och fåglar.

Förberedelse inför plantering av slån, med syfte att skapa mer buskage för främst småfåglar.

Vi hann med en hel del: att rensa en bibädd som var övervuxen, plantera slån för att skapa mer snår och buskage som småfåglarna älskar samt försöka avgöra var en framtida groddamm lämpar sig bäst på de 7 hektar vi förvaltar. Vi såg också till att rensa bort de många plastdetaljer som fanns i kvarvarande högar med gamla bortplockade spaljéträd som nu successivt ersätts av artrik torräng. De rensade plastfria träden och grenarna läggs sedan på en stor faunadepå i form av en rishög, som nog uppskattas av igelkottar men under den dag vi var på plats också verkade intressera en flock trädlärkor.

Trädlärkor i skyn över Östersken. Foto: Sindre Magnusson

Under den efterföljande dagen byggdes också en skyltkonstruktion som ställdes upp vid entrén till Östersken. På denna sattes en informationstavla upp kring den satsning på biotoputveckling som Framtidens Natur och Kulturarv gör på platsen – en satsning som startade genom ett LONA-projekt.

På gården utvecklar och producerar markägaren Diego hantverkscider av allra högsta kvalitet, i små volymer. I denna verksamhet erbjuder han provningar, men han brinner även för natur och biologisk mångfald och vill gärna bjuda in människor till att besöka den allt mer rika naturen som börjar ta plats i äppelodlingen. Från skylten går också nu en naturstig som man kan följa, och titta på faunadepåer, sandblottor och gamla, hålrika äppelträd, med goda utrymmen för insekter.

Diego Vegas Skoglund (främst) och Erik Rosenblad från organisationen, vid den nya skylten.
Rulla till toppen