Integritetspolicy

Uppdaterad 23-03-13

Allmänt

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv (nedan kallat IFNK), org. nr. 802481-9370, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. IFNK värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du är i kontakt med vår stiftelse och lämnar dina personuppgifter till oss. Vi registrerar sådana uppgifter från givare och intressenter för att kunna kommunicera med dem via sociala medier, nyhetsbrev, epost eller telefon, och nå ut med information i enlighet med deras önskemål. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in dina uppgifter, vad de används till, och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom IFNK sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). IFNK kommer aldrig att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter som IFNK samlar in

Du kan direkt eller indirekt komma att ge information om dig själv när du interagerar med oss, till exempel om du använder dig av vårt kontaktformulär eller skänker en gåva. Det vi samlar in handlar om person- och kontaktinformation, dvs. namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Vid gåvor lämnar du för vissa betalsätt betalningsinformation (betalkortsdata) men denna information registreras aldrig hos oss, utan enbart hos betaltjänstleverantören.

IFNK registrerar personuppgifter i samband med:

 • att du skänker en gåva

 • att du anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev/epostutskick

 • att du anmäler dig till ett evenemang som vi anordnar

 • att du kontaktar oss via våra sociala medier, vår webbplats, epost, post eller telefon

 • att du kontaktar oss gällande testamentering

 • att du besöker vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket

 • att du interagerar affärsmässigt med oss, i samband med markförvärv eller -avtal

IFNK använder personuppgifter i samband med:

 • att vi informerar om vårt arbete, via sociala medier epost, post eller telefon

 • att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används

 • att vi söker öka våra intäkter, genom att be om nya eller ytterligare gåvor genom olika kanaler

 • att vi genomför systemadministration

 • att vi tar fram statistik om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs översiktligt och utan att identifiera enskilda individer, med syftet att anpassa och utveckla vår kommunikation.

 • att vi analyserar användarbeteenden i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier, med syftet att anpassa och utveckla vår kommunikation.

Om cookies/kakor

Vår webbsida använder ”kakor” för att förbättra din upplevelse när du navigerar på den. En kaka är en kort textfil som webbplatsen ber om att få spara på din dator under en bestämd tid. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress. De kakor som kategoriseras som nödvändiga sparas automatiskt i din webbläsare då de behövs för den grundläggande funktionaliteten. Vi använder även tredjepartskakor som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder sidan. Dessa sparas endast i din webbläsare med ditt godkännande. Du har möjlighet att välja bort dem, men det kan påverka din upplevelse av webbsidan. Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Som intressent eller givare kan dina uppgifter sparas i upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss eller skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter

Som intressent har du rätt att när som helst kontakta IFNK för att begära att bli raderad från våra register och därmed undvika fortsatta kontakter och utskick av material.

Du har även rätt till följande.

 • Rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas.

 • Rätt till att begära rättelse av dina personuppgifter.

 • Rätt till att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Våra kontaktuppgifter är:

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv, S:t Pauli Kyrkogata 17, 2tr, 211 49 Malmö.

Epost: info(at)framtidensnatur.se

Tel: 0723-086 7893

Rulla till toppen