Möt vår styrelse

Vår styrelse samlar människor med en rad olika kompetenser, t.ex. naturvård och markförvaltning, artkunskap, juridik, ekonomi, kulturförvaltning, kommunikation, affärsutveckling och landsbygdsutveckling. En rådgivande kommitté kommer också att tillsättas efter årsstämman, våren 2021. Kommittén kommer att bestå av 7-10 personer med expertkunskaper inom naturvårdsbiologi, arkeologi, historia, hydrologi och klimat. Rollen blir att ge råd till styrelsen rörande val av områden och förvaltning av dessa. Vi tar gärna emot tips på personer som besitter expertkunskaper av relevans för föreningens målsättningar.

Sindre Magnusson

Ordförande

Karl-Erik Grevendahl

Vice Ordförande

Christer Dahlskog

Kommunikation

Simon Lundin

Volontärer & Kurser

Anders Ekstrand

Mark & Förvaltning

Erik Rosenblad

Digitala kanaler