En ny aktör ser dagens ljus!

Nu börjar bitarna falla på plats gällande vår insamlingsstiftelse. En ny hemsida är på plats, styrelsen är formerad med stor samlad kompetens inom allt från artbestämning till juridik, och en ansökan om 90-konto är inskickad. Vi är redo att mobilisera resurser och göra verklig skillnad för natur och arter i Sverige samt för de miljöer som är direkt beroende av vår hävd och samtidigt en omisskännlig del av vårt kulturarv.

I våra ambitioner har vi både tiden med oss och emot oss. I den allmänna debatten om skogen höjs exempelvis allt fler röster för bevarande och återskapande av hotade biotoper. Pandemin har i all sin ohygglighet också fått oss alla att mer frekvent besöka vår närmaste natur, och många vittnar om en fördjupad uppskattning av densamma. Naturen, vår relation till den och användning av den, har blivit en viktig samhällsfråga högt upp på den politiska och mediala dagordningen. På samma gång fortsätter oförtrutet i vårt land överexploateringen av skog och mark: avverkningar med bristande hänsyn där biodiversitet förloras för alltid, nyetableringar och byggprojekt där naturens och de gröna ytornas vågskål bedöms som alltför lätt och artrika betesmarker där kontinuiteten bryts efter sekler då djurhållningen ej längre anses vara rationell.

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har en mycket viktig roll att spela med vår unika modell för markinflytande. Genom rena förvärv eller långa nyttjanderättsavtal med engagerade markägare får vi möjlighet att bedriva långsiktig och vetenskapligt baserad förvaltning och naturvård – över hela spektrat från fri utveckling till konkret återskapande av våtmarker och andra naturtyper. Utmaningen är stor, men vi måste börja någonstans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen