Vill du gå kurs?

Lär dig om vårt arbetssätt och allt från praktisk naturvård till juridiken kring att få makt över mark.

Under 2024 påbörjar vi kursverksamhet. Anmäl ditt intresse redan nu!

Framtidens Natur skyddar och restaurerar värdefull natur. Visionen är ett nätverk av områden över hela Sverige, som förvaltas av engagerade volontärer, lokala entreprenörer och yrkesverksamma naturvårdare.

Detta blir verklighet om fler engagerar sig. Det krävs både kunskap och engagemang. Därför erbjuder vi dig att delta i en kortkurs med fem träffar, varav de första fyra digitala. Träff nummer fem blir i naturen – i Skåne –  där du får prova på inventeringsmetodik såväl som praktisk naturvård. Kursen kommer att äga rum under våren 2024 men startdatumet är ännu inte spikat. 

OBS. Kursen är kostnadsfri!

Anmäl ditt intresse till kursen (ej bindande)!

  Min ålderskategori:

  Nyhetsbrev:

  Läs mer

  Testamentera till naturen
  Testamentera till naturen

  Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras. Vi arbetar konsekvent och utan kompromiss för att värna och gynna en rikedom av djur, växter och naturtyper.

  Förvaltning
  Förvaltning av mark

  Vår markförvaltning syftar till att i den svenska naturen stötta biologisk mångfald, öka kolinlagring, återskapa vattenmiljöer och skydda kulturarvsmiljöer. Allt arbete utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Rulla till toppen