Mylleskogen nu i vår ägo!

Under 2021 fick vår systerorganisation, den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv, en donation av ett vackert och rikt naturområde – Mylleskogen – på ett fåtal hektar utanför Hjärsås i nordöstra Skåne. Donator var Siv Ewerlöf, som ägt fastigheten i många år och som nu önskade att den skulle bevaras till eftervärlden. I ägan finns […]

Vi har 90-konto!

I maj 2022 fick Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv sitt 90-konto godkänt av Insamlingskontroll. För vår stiftelse och organisationsplattform är detta en kvalitetsstämpel som gör att vi på ett trovärdigt och transparent sätt kan samla in medel för värnande av hotade naturtyper, arter och landskap. Under 2022 kommer flera insamlingssatsningar att påbörjas och vårt fokus […]

En ny aktör ser dagens ljus!

Nu börjar bitarna falla på plats gällande vår insamlingsstiftelse. En ny hemsida är på plats, styrelsen är formerad med stor samlad kompetens inom allt från artbestämning till juridik, och en ansökan om 90-konto är inskickad. Vi är redo att mobilisera resurser och göra verklig skillnad för natur och arter i Sverige samt för de miljöer […]

Rulla till toppen