SKYDDA NATUR & ÅTERSKAPA FÖRLORADE NATURVÄRDEN

Som månadsgivare stödjer du Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv med ett valfritt belopp varje månad. Dina pengar går till vårt arbete i Sverige för att skydda och restaurera naturskogar, våtmarker och kulturarvsmiljöer såsom ängs- och hagmarker. Genom våra insatser värnas både biologisk mångfald och kolinlagring i svenska ekosystem. Om du önskar, kan du välja att öronmärka ditt bidrag till att skydda befintliga naturvärden eller till att återskapa natur som gått förlorad.

Hur mycket vill du bidra med? Beloppet kommer att dras månatligen från ditt konto fram tills att du väljer att avsluta, precis som en prenumeration, och vi kommer att se till att dina pengar gör största möjliga nytta för naturen i Sverige.

 kr. 

You have chosen to donate 150 kr.  monthly.

Vill du att ditt bidrag ska gå till en viss inriktning i vårt arbete? Om du inte väljer kommer vi att använda resurserna till det ändamål vi prioriterar för tillfället.
Nyhetsbrev
Vem är du som ger?
Vi kommer inte att dela denna information med någon.
Personlig Information

Credit Card Info
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Detta kommer du att bidra med:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
Consider making this donation
En gång
Donation totalt

Donationstotal: 150 kr.  Monthly